check

Hypoallergeen make-up merk      Verzending binnen 1-2 dagen Klantenbeoordeling 9.1 Advies van visagisten  Gratis informatiepakket voor zakelijke klanten

Hypoallergeen make-up merk

Bestellen - Order - Ordre

Bestellen (NL-BE)


Stap 1: Plaats de gewenste artikelen in de winkelwagen. Dit doet u door bij het artikel de juiste maat en eventueel kleur te kiezen en dan op het vakje ‘In winkelwagen’ te klikken
Stap 2: Als u al uw gewenste artikelen hebt toegevoegd, gaat u naar de winkelwagen rechts bovenaan de pagina. Als u op het mandje klikt kunt u kiezen tussen ‘betalen’ of ‘bekijken’. Als u op ‘betalen’ klikt komt u direct in de bestel/betaal pagina en als u op ‘bekijken’ klikt ziet u eerst uw gekozen artikelen. Als u de artikelen heeft gecontroleerd kiest u ‘Doorgaan naar Kassa’.
Stap 3: Op de bestel/betaal pagina vult u uw gegevens, verzendmethode en betaalmethode in. U kunt zich eventueel ook inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van bijvoorbeeld leuke aanbiedingen en de nieuwe collectie.
Stap 4: Controleer uw bestelling, lees de algemene voorwaarden. U gaat hiermee akkoord als u het vakje hierbij aanvinkt.
Stap 5: Vervolgens klikt u op ‘Bestelling plaatsen’
Stap 6: Nu is de bestelling geplaatst en kunt u betalen via één van onze betalingsmogelijkheden

Order (GB)

Step 1: Place the desired items in the shopping cart. To do this in the article to find the right size and any color and then click on the box ‘Add to Cart’
Step 2: If you have already added your desired items, go to the shopping cart at the top right of the page. If you click, you can select the basket between ‘pay’ ‘see’ or. If you ‘pay’ button takes you directly into the order / payment page and if you ‘see’ at first click, your selected items. If you have checked the items select “Continue to Checkout ‘.
Step 3: On the order / payment page, enter your information, shipping method and payment method. You may possibly also subscribe to our newsletter to keep you informed, for example, great deals and the new collection.
Step 4: Check your order, read the terms and conditions. You hereby agrees and check the box.
Step 5: Then click “Place Order”
Step 6: Now it placed the order and you can pay using one of our payment options
 

Bestellen (D)

Schritt 1: Legen Sie die gewünschten Artikel in den Warenkorb legen. dies in dem Artikel zu tun, die richtige Größe und jede Farbe zu finden und dann auf die Box klicken Sie auf “In den Warenkorb”
Schritt 2: Wenn Sie bereits Ihre gewünschten Elemente hinzugefügt, gehen in den Warenkorb am rechten oberen Rand der Seite. Wenn Sie klicken, können Sie den Korb zwischen “Entgelt” wählen Sie “sehen” oder. Wenn Sie bezahlen “Taste gelangen Sie direkt in der Bestellung / Zahlungsseite und wenn Sie” sehen “auf den ersten Klick, Ihre ausgewählten Elemente. Wenn Sie die Elemente überprüft haben, wählen Sie “Weiter” zur Kasse.
Schritt 3: Auf der Bestellung / Zahlungsseite, geben Sie Ihre Informationen, Versandart und Zahlungsmethode. Sie können möglicherweise auch in unseren Newsletter informiert zu halten, zum Beispiel, tolle Angebote und die neue Kollektion.
Schritt 4: Überprüfen Sie Ihre Bestellung, lesen Sie die Nutzungsbedingungen. Sie ist damit einverstanden, und das Kontrollkästchen.
Schritt 5: Klicken Sie dann auf “Bestellung”
Schritt 6: Nun legte sie den Auftrag, und Sie können mit einem unserer Zahlungsmöglichkeiten zahlen
 

Ordre (FR)

Étape 1: Placez les éléments souhaités dans le panier. Pour ce faire dans l’article pour trouver la bonne taille et la couleur, puis cliquez sur la case «Ajouter au panier»
Étape 2: Si vous avez déjà ajouté vos articles souhaités, allez dans le panier en haut à droite de la page. Si vous cliquez, vous pouvez sélectionner le panier entre ‘pay’ ‘voir’ ou. Si vous payez “bouton vous emmène directement dans la page de commande / paiement et si vous« voir »au premier clic, vos articles sélectionnés. Si vous avez coché les éléments sélectionner “Continuer à la caisse».
Étape 3: Sur la page de commande / paiement, entrez vos informations, la méthode d’expédition et de la méthode de paiement. Vous pouvez éventuellement également vous abonner à notre newsletter pour vous tenir informé, par exemple, des offres spéciales et de la nouvelle collection.
Etape 4: Vérifiez votre commande, lire les termes et conditions. Vous convient par les présentes et cochez la case.
Étape 5: Cliquez ensuite sur “Passer la commande”
Étape 6: Maintenant, il a passé la commande et vous pouvez payer en utilisant l’une de nos options de paiement