Winkelwagen

Hypoallergeen make-up merk Verzending binnen 1-2 dagen Klantenbeoordeling 9.1 Advies van visagisten  Gratis informatiepakket voor zakelijke klanten

Hypoallergeen make-up merk

Algemene voorwaarden Partner programma

Definities  

1.1. Golden Rose: Cosmi Cosmetics B.V., gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63548259. 

1.2. Affiliate: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan het Golden Rose Affiliate Programma en die via zijn/haar website, social media kanalen of andere kanalen de producten van Golden Rose promoot in ruil voor een commissie.  

1.3. Commissie: De vergoeding die Golden Rose betaalt aan de Affiliate voor de verkoop van Golden Rose producten via de unieke affiliate link van de Affiliate. 

 1.4. Producten: De make-up- en beautyproducten die worden aangeboden door Cosmi Cosmetics B.V. op www.goldenrose.nl. 

 

Algemeen  

2.1. Door deel te nemen aan het Golden Rose Affiliate Programma gaat de Affiliate akkoord met deze algemene voorwaarden.  

2.2. Golden Rose behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Affiliate zal op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen en dient deze te accepteren om deel te blijven nemen aan het Affiliate Programma. 2.3. Golden Rose behoudt zich het recht voor om het Affiliate Programma op elk moment te beëindigen.  

 

Deelname  

3.1. Om deel te nemen aan het Golden Rose Affiliate Programma dient de Affiliate zich te registreren via het aanmeldformulier op de website van Golden Rose via www.goldenrose.nl/partner.  

3.2. Golden Rose behoudt zich het recht voor om de registratie van een Affiliate te weigeren zonder opgaaf van redenen.  

3.3. De Affiliate is verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn/haar accountgegevens en het bijwerken van deze gegevens indien nodig.  

 

Affiliate link en commissie  

4.1. Golden Rose zal de Affiliate voorzien van een unieke affiliate link die de Affiliate kan gebruiken om de producten van Golden Rose te promoten.  

4.2. De Affiliate zal een commissie van 20% ontvangen op de verkoop van producten die via zijn/haar affiliate link zijn gegenereerd. De commissie wordt berekend op basis van de netto verkoopprijs van het product, exclusief verzendkosten, BTW en eventuele kortingen. 

4.3. De commissie wordt alleen uitbetaald voor voltooide en betaalde bestellingen. De commissie wordt uitbetaald wanneer het saldo op jouw affiliate account de minimale drempelwaarde van €50 heeft bereikt. Golden Rose zal binnen 30 dagen na het bereiken van deze drempelwaarde de commissie uitbetalen op het opgegeven bankrekeningnummer van de affiliate. Nadat deze is ingediend vanaf het dashboard. De affiliate is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een correct bankrekeningnummer. 

4.4. Golden Rose behoudt zich het recht voor om de commissie te weigeren of terug te vorderen indien er sprake is van fraude of ongeoorloofde activiteiten.  

 

Promotie en marketing

5.1. De Affiliate is verantwoordelijk voor het promoten van de producten van Golden Rose op zijn/haar website, social media kanalen of andere kanalen.  

5.2. De Affiliate mag alleen promotionele materialen gebruiken die zijn verstrekt door Golden Rose of die gemaakt zijn door Affilate zelf.  

5.3. De Affiliate mag geen negatieve, misleidende of ongepaste inhoud gebruiken in zijn/haar promotie van Golden Rose producten.  

5.4. De Affiliate zal zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot zijn/haar promotie van Golden Rose producten. 

 


Verantwoordelijkheden van de Affiliate

6.1. De Affiliate zal zich te allen tijde op een professionele manier gedragen en zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot zijn/haar deelname aan het Golden Rose Affiliate Programma.  

6.2. De Affiliate zal ervoor zorgen dat zijn/haar website, social media kanalen of andere kanalen geen beledigende, lasterlijke, discriminerende of illegale inhoud bevatten.  

6.3. De Affiliate zal Golden Rose vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot zijn/haar deelname aan het Affiliate Programma.  

6.4. De Affiliate zal geen misbruik maken van het Golden Rose merk en zal ervoor zorgen dat zijn/haar promotie van Golden Rose producten in overeenstemming is met de merkrichtlijnen van Golden Rose. 

Intellectueel eigendom 7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en promotiematerialen van Golden Rose blijven eigendom van Golden Rose.  

7.2. De Affiliate krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om de promotiematerialen van Golden Rose te gebruiken voor de promotie van Golden Rose producten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. 

 


Beëindiging

8.1. De Affiliate kan te allen tijde zijn/haar deelname aan het Golden Rose Affiliate Programma beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar Golden Rose.  

8.2. Golden Rose kan de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma op elk moment beëindigen als de Affiliate zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden. 8.3. Bij beëindiging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma zal de Affiliate geen recht hebben op toekomstige commissiebetalingen. 

 


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1. Op deze algemene voorwaarden en de deelname van de Affiliate aan het Golden Rose Affiliate Programma is Nederlands recht van toepassing.